Prof.dr.sc. Ivan Mikula

Moždani je udar (CVI) danas jedan od najčešćih uzroka smrti u općoj populaciji. CVI je akutna bolest, a javlja se u...

Pročitaj više!
Dijagnostika moždanog udara