"Danas marširamo za moralnu srž ove nacije, protiv koje naš novi predsjednik započinje rat", rekla je glumica America Herrera na prosvjedu. "Naše dostojanstvo, karakter i prava su pod napadom, a platforma mržnje i podjele je jučer dobila moć. No, predsjednik nije Amerika... Mi smo Amerika, i ovdje smo da bismo ostali". Iako je primarni povod prosvjeda bio demonstracije potpore za ženska i građanska prava, za mnoge je prosvjed imao i jasnu političku pozadinu vezanu uz inauguraciju Donalda Trumpa.

Prosvjednice su nosile ružičaste pletene kape s mačjim ušima, takozvane "pussyhats", neslužbeni simbol prosvjeda napravljen kao odgovor na Trumpove seksističke komentare zabilježene na snimci. Prosvjednice su nosile transparente s natpisima podrške za reproduktivna prava, prava LGBT zajednice, Black Lives Matter, migrante i okoliš, kao i protiv Donalda Trumpa.

Uz slavne žene, poput feministice Glorie Steinem, predsjednice Planned Parenthooda Cecile Richards, pa do Madonne, na pozornici su se pridružile i američke senatorice i druge političarke. Gloria Steinem zahvalila se prosvjednicima što su došli, rekavši da ljudi imaju moć i da će je i iskoristiti. "Hvala vam što razumijete što ponekad moramo staviti svoja tijela tamo gdje su nam i uvjerenja. Ponekad pritiskanje tipke 'pošalji' nije dovoljno", dodala je.

Zašto marširamo?

•   Vjerujemo da su prava žena ljudska prava i da su ljudska prava - prava žena. Ovo je osnovno i izvorno pravilo iz kojega proistječu sve naše vrijednosti.

•   Vjerujemo da je rodna pravda rasna pravda i ekonomska pravda. Moramo stvoriti društvo u kojemu su – naglašavamo – žene, posebno crne žene, pripadnice starosjedilačkih zajednica, siromašne žene, imigrantice, muslimanke, queer i trans žene slobodne i imaju mogućnost brinuti se o svojim obiteljima, u kojem god obliku te obitelji bile, imaju pravo na sigurno i zdravo okruženje oslobođeno strukturalnih zapreka.

 •  Žene zaslužuju živjeti ispunjene i sretne živote, bez nasilja protiv njihovih tijela. Jedna od tri žene su tijekom svog života žrtve nekog oblika fizičkog nasilja koje je počinio njihov partner; jedna od pet žena je bila silovana. Svake godine, tisuće žena i djevojčica, posebno crnih žena i djevojčica, pripadnica starosjedilačkih zajednica i trans žena su žrtve otmica, traffickinga ili ubojstava. Odajemo počast životima ovih žena čiji su životi prerano prekinuti i obznanjujemo da ćemo se boriti za dan kada će sve vrste nasilje protiv žena biti uklonjene.

  •  Vjerujemo u pravdu i odgovornost za nedjela policijske brutalnosti i u ukidanje rasnog profiliranja i "targetiranja" nebjelačkih zajednica. Policijske patrole ubijaju ne-bijele žene u mnogo većem postotku nego bijele žene, te je mnogo veća vjerojatnost da će ne-bijele žene biti silovane. Također, zahtijevamo trenutan i neodgodiv prestanak naoružavanja policije vojnim oružjem i prestanak vojničkih metoda kojima razaraju nebjelačke zajednice. Niti jedna žena niti majka ne bi se smjele bojati da će njezini voljeni biti ozlijeđeni od ruke onih čiji je posao i dužnost da ih štite.

 •   Vjerujemo da je naša moralna zadaća iskorijeniti rodnu i rasnu neravnopravnost u kazneno-pravnom sustavu. Stopa zatvorskih kazni za žene raste brže nego za muškarce - od 1980. godine povećala se na 700 posto te većina žena u zatvoru ima maloljetnu djecu. Žene u zatvoru također se suočavaju s visokom stopom nasilja i seksualnog zlostavljanja. Naš je cilj osigurati pristup rodno-osjetljivim programima i kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi koja uključuje tretman vezan uz posljedice nasilja, usluge za unaprjeđenje mentalnog i reproduktivnog zdravlja za žene koje odslužuju zatvorsku kaznu. Vjerujemo u obećanu restorativnu pravdu i alternative boravku u zatvoru. Također, želimo prekinuti obrazac/model "iz škole u zatvor" (school-to-prison pipeline) koji daje prioritet zatvaranju umjesto obrazovanju sustavno kazneno kažnjavajući našu djecu – posebno ne-bijelu djecu, queer i trans mlade, djecu iz domova i djevojčice.

  •  Vjerujemo u reproduktivnu slobodu. Ne prihvaćamo federalne, državne ili lokalne redukcije, mjere štednje ili restrikcije u području dostupnosti servisima reproduktivnog zdravlja, kontroli rađanja, prevenciji i skrbi za HIV/AIDS ili medicinski utemeljenoj seksualnoj edukaciji. To znači otvoreni pristup sigurnom, legalnom, dostupnom pobačaju i metodama kontracepcije za sve ljude, neovisno o njihovim prihodima, mjestu stanovanja ili obrazovanju. Shvaćamo da je reproduktivna pravda moguća jedino onda kada je zdravstvena skrb vezana uz reproduktivna prava dostupna svim ljudima.

  •  Vjerujemo u rodnu pravdu. Moramo imati moć kontrolirati vlastita tijela i biti oslobođene rodnih normi, očekivanja i stereotipa. Moramo osloboditi sebe i društvo od institucije disproporcionalnog nagrađivanja moći i resursa u korist maskuliniteta koja isključuje druge.
  Snažno se zauzimamo za LGBTQIA prava kao ljudska prava i smatramo da je naša dužnost povećati, proširiti i zaštiti prava gejeva, lezbijki, biseksualnih osoba, transseksualnih i transrodnih ili rodno nenormativnih osoba. To uključuje pristup neosuđujućoj, sveobuhvatnoj zdravstvenoj skrbi bez iznimaka ili ograničenja; pravo na ime i rodne izmjene na osobnim dokumentima; potpunu antidiskriminacijsku zaštitu; dostupnost obrazovanju, zapošljavanju, stanovanju i socijalnim naknadama, kao i ukidanje policijskog i državnog institucionalnog nasilja.

 •   Vjerujemo u ekonomiju koja je transparentna, odgovorna, sigurna i koja se zalaže za ravnopravnost. Vjerujemo da je stvaranje mogućnosti za radnice i radnike koje smanjuje diskriminaciju protiv žena i majki temelj zdrave ekonomije. Države i industrije koje podržavaju ulaganje u skrb za radnike/ce i osnovnu zaštitu na radnom mjestu – što uključuje plaćeni toditeljski dopust, dostupnost prikladne skrbi za djecu, bolobanja, zdtavstvenu zaštitu, godišnje odmore i zdravo radno okruženje – pokazuju pozitivan razvoj i povećene mogućnosti.

  •  Vjerujemo u jednaku plaću za jednaki rad i u pravo svih žena da budu prikladno plaćene. Moramo ukinuti plaće i zapošljavanje koji diskriminiraju žene, s kojom se žene, pogotovo majke, ne-bijele žene, lezbijke, queer i trans žene svakodnevno suočavaju. Brojne majke dio su današnje radne snage i čine 50 posto onih koji zarađuju u obitelji. Zalažemo se za prava 82 posto žena koje su postale majke,  posebno ne-bijele majke, da budu plaćene i pravedno tretirane pred zakonom. Jednaka plaća za jednak rad će pozitivno utjecati na izlazak obitelji iz siromaštva i na našu ekonomiju.
  Prepoznajemo da ne-bijele žene nose najteži teret u globalnom i kućanskom ekonomskom kontekstu, posebno kada se radi o ekonomiji skrbnog rada. Osim toga, tvrdimo da je skrbni rad – briga za starije, za kronično bolesne, za djecu i potpora nezavisnosti osoba s invaliditetom – rad, te da taj teret skrbi neproporcionalno nose žene, posebno ne-bijele žene. Ustajemo za prava, dostojanstvo i pravedan tretman svih neplaćenih i plaćenih skrbnih radnica. Moramo popraviti i zamijeniti sistemsku nejednakost koja prožima skrbni rad na svim razinama društva.

  •  Vjerujemo da sve radnice – što uključuje kućanske radnice i zemljoradnice – moraju imati pravo organiziranja i borbe za adekvatnu minimalnu plaću, kao i da su sindikati i druge radničke organizacije ključne za zdravu i pozitivnu ekonomiju u korist svima. Migrantkinje i radnice bez dokumenata moraju biti uključene u našu borbu za zaštitu radničkih prava. Također, zastupamo solidarnost s pokretima za prava seksualnih radnica.

 •   Vjerujemo u građanska prava stečena po rođenju. Naš ustavno-pravni poredak daje okvir za osiguranje i proširenje prava i sloboda – ne za njihovo ograničavanje. Moramo zaštititi i obnoviti Ustavom zajamčena prava za sve građane i građanke, uključujući pravo glasa, slobodu vjeroispovijesti bez straha od zastrašivanja i maltretiranja, slobodu govora i zaštitu svi građanki i građana bez obzira na rasu, rod, dob ili invaliditet.

 •   Vjerujemo u potpunu inkluzivnost Amandmana o jednakim pravima (Equal Rights Amendment) kao dijela Ustava SAD-a. Većina američkih građana i građanki vjeruje da Ustav jamči jednaka prava, no nije tako. 14. amandman su opstruirali sudovi i on ne može osigurati stvarnu jednakost kada se radi o rasnoj i/ili spolnoj pripadnosti. A u istinskoj demokraciji, svi građani i sve građanke bi trebale/i imati jednako pravo glasa – i svi zaslužuju Ustav koji im jamči jednaka prava koja im ne mogu biti oduzeta ili obezvrijeđena – Ustav koji prepoznaje intersekciju, povezanost i preklapanje  neravnopravnosti.
   Podsjećajući na poziv SAD-a masama ljudi koji žele živjeti slobodni, vjerujemo u prava imigranata i izbjeglica bez obzira iz koje zemlje dolaze. Naša je moralna zadaća očuvati obitelji na okupu i osnažiti sve koji/e žele američko državljanstvo da potpuno sudjeluju i doprinose našoj ekonomiji i društvu. Protivimo se masovnim deportacijama, razdvajanju obitelji, nasilju tijekom tog procesa i nasilju protiv queer i trans migranata/kinja. Imigracijska reforma mora biti zasnovana na građanstvu, pružiti jednake mogućnosti i zaštitu radničkih prava svima. Znamo da se ovaj poziv na iskazivanje ljubavi prema našim susjedima ne odnosi samo na SAD, s obzirom na postojanje globalne migrantske krize. Vjerujemo da je migriranje ljudsko pravo i da ljudska bića ne mogu biti ilegalna.

  •  Vjerujemo da svi ljudi i sve zajednice imaju pravo na čistu vodu, čist zrak i mogućnost uživanja u javnim površinama. Vjerujemo da naš okoliš i klima moraju biti zaštićeni te da naša zemlja i prirodni resursi ne mogu niti izrabljivani zbog ciljeva i pohlepe korporacija – posebno kada štete javnoj sigurnosti i zdravlju.

Osnažene smo brojnim revolucionarnim lidericama koje su utrle put našem maršu – zahvalne smo i iskazujemo poštovanje njima i brojnim drugim ženama.  One su:

• Bella Abzug (poznata američka odvjetnica i aktivistica za ljudska prava)
• Corazon Aquino (ex-predsjednica Filipina, zagovornica demokracije, mira, ženskih prava)
• Ella Baker 
• Grace Lee Boggs
• Berta Cáceres
• Rachel Carson
• Shirley Chisholm
• Angela Davis
• Miss Major Griffin Gracy 
•  LaDonna Harri
• Dorothy I. Height
• Bell Hooks
• Dolores Huerta
• Marsha P. Johnson
• Barbara Jordan
• Yuri Kochiyama
• Winona LaDuke 
•  Audre Lorde
• Wilma Mankiller
• Diane Nash
• Sylvia Rivera
• Barbara Smith
• Gloria Steinem
• Hannah G. Solomon
• Harriet Tubman
• Malala Yousafzai

A.D.Brkić