Istraživanje na više od 3000 ispitanika u SAD-u, a prema kojem je 73% ispitanika u dobi od 57 do 64 godine tvrdilo da su u posljednjoj godini dana imali spolne odnose. Među ispitanicima u najstarijoj ispitanoj dobnoj skupini (75-85 godina), u seksu je uživalo čak 78% muškaraca i 40% žena.

U Njemačkoj je od 1993. do 2006. godine provedena interdisciplinarna longitudinalna studija o seksualnoj aktivnosti starijih osoba. Rezultati su pokazali kako je seks važniji muškim ispitanicima nego ženskim. Također, istraživanje je pokazalo kako, s godinama, ispitanici veću važnost pridaju osjećaju privrženosti i bliskosti nego seksualnom zadovoljstvu.

Istraživanje Linde Waite i suradnika (Journal od Gerontology: Social Sciences), koje bilo fokusirano na ispitivanje odnosa seksualnog ponašanja, problema i zdravlja žena i muškaraca, pokazalo je da seksualnost kod odraslih varira ovisno o dobi i spolu. Ipak, u svim ispitanim skupinama, muškarci češće imaju partnericu, češće su seksualno aktivni i pokazuju pozitivniji odnos prema seksu.

Utvrđeno je da su muškarci spolno aktivniji od žena te smatraju kako imaju dobar spolni život, a za njega su ujedno i zainteresiraniji od žena. Razlika je najvidljivija u dobi između 75 i 85 godina, gdje je 40 % muškaraca i samo 17 % žena spolno aktivno.

Studija je uvela i jednu novost u ovo područje istraživanja - tzv. očekivanu spolno aktivnu dob (engl. sexually active life expectancy), tj. prosječan broj godina preostalih za seksualno aktivan život. Ovaj je indeks za muškarce u prosjeku za 10 godina niži od očekivane životne dobi, a za žene 20 godina niži.

A kod nas?
U Hrvatskoj ne postoje relevantni podaci o seksualnoj aktivnosti osoba treće životne dobi niti se provode sustavna istraživanja na ovu temu. Ipak, Centar za gerontologiju navodi kako su i hrvatski umirovljenici u određenoj mjeri seksualno aktivni. Činjenica da se u Hrvatskoj ne provode istraživanja ovakvog tipa ne iznenađuje, budući da se kod nas tek nekolicina znanstvenika bavi spolnošću i seksualnošću.

Održavanje aktivnosti starijim je osobama, poglavito muškarcima, od velike važnosti. Seks vide kao izraz strastvenosti, privrženosti, vjernosti i romanse. Općenito, seks ih čini mlađima i snažnijima.

Neovisno o dobi, seks je važan dio i fizičkog i psihičkog zdravlja. Naravno, kako starimo, tako se naše seksualne potrebe mijenjaju, no to ne znači da trebamo prestati biti aktivni. Zdrav seksualni život možemo imati u bilo kojoj dobi.

Seksualno aktivni seniori duže su mentalno zdravi

Kako bi istražili vezu između aktivnog seksualnog života i zdravog mozga, dr. Hayley Wright sa Sveučilišta Coventry u Velikoj Britaniji i koautorica dr. Rebecca Jenks, također sa Sveučilišta Coventry, pregledali su rezultate anketnih podataka i kognitivnih testova oko 6.800 odraslih osoba u dobi od 50 do 89 godina. Mentalni testovi obuhvaćali su razne aspekte mentalnih aktivnosti, od sposobnosti za apstraktno razmišljanje, do vještine pamćenja. Jedno od pitanja je bilo i jesu li ispitanici imali seksualne aktivnosti tijekom prethodne godine. Muškarci i žene koji su odgovorili potvrdno, odnosno koji su bili zadovoljni svojim seksualnim životom, postigli su znatno bolje rezultate na testovima.

Studija je objavljena 1. ožujka 2016. u časopisu British Medical Journal.

Unos: D.Stern
Izvor; Huffington Post