Podsjetit ćete se na svoje vještine i postignućaBiografija sadrži informacije o onome što naučili te vještinama koje ste razvili. Ako imate jasniju sliku o vašem profesionalnom putu lakše ćete planirati kratkoročne i dugoročne ciljeve u karijeri.

Povećat ćete samopouzdanje
Na kraju teškog radnog dana, lako je zaboraviti koliko ste daleko dogurali te u kojom područjima ste se dokazali. Redovitim vraćanjem biografiji lakše ćete pratiti svoj profesionalni napredak, a istovremeno nećete smetnuti s uma da ste u međuvremenu naučili nove vještine.


Razumjet ćete bolje sami sebe
Jedan od ključnih faktora za sreću na radnom mjestu je i razumjeti samog sebe. Vaša biografija je ne samo pregled vaših vještina i postignuća već i lista vaših sklonosti i vrlina. Svaka uloga koju ste ikad imali odraz je vas samih. Ono što znate o sebi možete iskoristite za daljnje planiranje svog profesionalnog puta u skladu s vlastitim preferencijama.

Prisjetit ćete se ključnih lekcija koje ste naučili
Vaša ključna postignuća dogodila su se s razlogom, ali to vrijedi i za pogreške. Jeste li ikad pogledali u svoju biografiju i razmislili iz kojih događaja i situacija ste izvukli najviše pouka? Što ste naučili? Gdje vas je to odvelo?

Dobit ćete jasniju ideju o svojim jačim stranama
Vaša biografija može vam dati jasniju sliku na koji način ste iskoristili svoje vještine, prednosti odnosno "jake strane". Možete li ih iskoristiti još više u budućnosti i na neki novi način?

Bolje ćete se pripremiti za najgore
Situacija na tržištu rada mijenja se svakodnevno i nažalost nikad ne znate kada će vam biografija uistinu zatrebati. U slučaju otkaza, bolje je pri ruci imati biografiju koji ste ranije dobro pripremili i osvježili bitnim informacijama.

Tracy Moore (Jezebel.com)