1. Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. g.

Predmet: dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u skladu s uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji:

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU u okviru programa:

„Konkurentnost i kohezija“, „Učinkoviti ljudski potencijali“, „Program ruralnog razvoja“ i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske programsko razdoblje 2014.-2020.
Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni programi) u programskom razdoblju 2014.-2020., te za programsko razdoblje 2007.-2013. prihvatljivi su isključivo projekti u sklopu Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Bosnom i Hercegovinom, Operativnog programa za prekograničnu suradnju sa Srbijom i Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Crnom Gorom te udovoljavaju ostalim uvjetima propisanim člankom 5. Pravilnika.

Maksimalni iznos sredstava koji se može u tri uzastopne fiskalne godine isplatiti korisnicima na području pojedine jedinice područne (regionalne) samouprave je:

30.000.000,00 HRK za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika manjim od 100.000;
40.000.000,00 HRK za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika od 100.000 do 200.000;
50.000.000,00 HRK za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 200.000 do 300.000;
60.000.000,00 HRK za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 300.000;
75.000.000,00 HRK za Grad Zagreb.

Maksimalni iznos za pojedinu županiju može se uvećati za 25%, za županije koje su iskoristile sredstva Fonda više od 90% maksimalnog iznosa, pod uvjetom da postoji dovoljno raspoloživih sredstava u Fondu.

Neovisno o korisniku i području provedbe projekta:

minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 50.000,00 HRK;
maksimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu može iznositi 7.500.000,00 HRK.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 150.000.000,00 HRK.

Zahtjevi za dodjelu sredstava zaprimat će se najkasnije do 15. prosinca 2017. g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

2. Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Predmet: dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam i Objekata u domaćinstvu;
Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma;
Mjera C – dostupnost i sigurnost;
Mjera D – prepoznatljivost.

Ciljevi programa: razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, kroz:

razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda;
povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u destinacijama;
povećanje prosječne potrošnje po danu boravka – povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja;
umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini;
unapređenje međunarodne prepoznatljivosti.

Prihvatljivi prijavitelji:

subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge);
seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge);
fizičke osobe – privatni iznajmljivači.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava:  21.900.000,00 HRK

Krajnji rok prijave:  10. travnja 2017. g.